Artige fakta om trylling

 

Kan det å lære seg trylling, virkelig gjøre meg smartere ?

Klart det kan ! Enhver aktivitet som fremmer problemløsning, er bra for oss . Det¨å lære seg karate, spille et instrument, løse kryssord o.s.v. er velkjente, gode aktiviteter for å stimulere hjernen, og Trylling fungerer på samme måte. Du begynner med et problem - en mynt må forsvinne. Du konsulterer de ressursene du har tilgang på, enten det er i bok eller videoform, eller at du er så heldig å ha en Trylle mentor. Deretter lærer/praktiserer du det som er nødvendige for å løse problemet, så øve, øve, praktisere, og snart er det helt naturlig for deg, Du har lært en ny ferdighet !

 

Kan trylling hjelpe meg i andre områder av mitt liv ?

I tillegg til å bli flinkere ang. problemløsninger, kan Trylling ganske så sikkert gjøre en forskjell i våre liv på flere områder. Trylling kan bl.a. bedre våre sosiale ferdigheter ved å få oss til å snakke med og omgåes andre mennesker. Trylling er en flott isbryter.  Studier viser at mennesker - både unge og voksne - som engasjerer seg i kreative aktiviteter som det å lære seg trylling, har større sannsynlighet til å utmerke seg i skole, på jobb og i sosiale omgivelser.